זכויות נוסע על פי חוק שירותי תעופה

 

​​​​זכויות נוסע על פי חוק שירותי תעופה

זכויות נוסע על פי חוק שירותי תעופה  

להלן יוצג תקציר (לא ממצה) של חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012. מיד לאחריו יובא חוק שירותי תעופה במלואו.