הטסה רפואית

 
​​

​הטסה רפואית

 

​​​​​שירותי אל על - הטסה רפואית  להלן רשימת ציוד רפואי המאושר, באופן עקרוני, להטסה באל על, בכפוף להגשת בקשה להטסת ציוד רפואי שתאושר ע"י אל על ולעמידה בתנאים ובדרישות המקדמיות של החברה.

רשי​מת ציוד רפואי וחמצן  • נוסעים שזקוקים להטסה רפואית/אישור בגין בעיה רפואית שמצריכה סיוע או ציוד רפו​אי מתבקשים לפנות עם הטופס המצ​"ב לרופא המטפל לצורך מילוי הטופס והחתמתו. את הטופס יש להעביר למחלקת MEDA במוקד השירות שלנו בצירוף שם מלא, מספר טלפון ומספר טיסה לפקס 03-7605515 או במייל MEDADEP@ELAL.CO.IL
  • נוסעים המגיעים עם ציוד רפואי חשמלי לטיסה אנא מלאו את כתב ההתחייבות המצ"ב, לחץ כ​אן​