הטסת כלי נגינה וציוד מוזיקלי

 

​איך טסים עם כלי נגינה?

 

עבור חלק מהנוסעים שלנו כלי נגינה ו/או ציוד מוזיקלי הם חלק בלתי נפרד מהכבודה האישית, לכן ריכזנו בדף זה את ההוראות הנוגעות לטיפול, אריזה והעלויות הכרוכות בהטסת כלי נגינה וציוד מוזיקלי.

כלי נגינה/ציוד מוזיקלי שנלקח ככבודת יד

מחלקת תיירים: ניתן לשאת כלי נגינה או ציוד מוזיקלי ככבודת יד רק אם שמשקלו אינו עולה על 8 ק"ג ואפשר לאפסנו בתאי האחסון, במקרה כזה יבוא כלי הנגינה או הציוד המוזיקלי במקום כבודת היד.
נוסעים, המבקשים להעלות למטוס כבודת יד החורגת מהמידה או המשקל המותרים (כגון צ'לו), יידרשו לרכוש עבורה מושב נפרד נוסף.​

מחלקות עסקים וראשונה: תנאים אלו חלים גם על נוסעי מחלקות עסקים וראשונה, להם זכאות ליותר מיחידה אחת של כבודת יד ולמשקל העולה על 8 ק"ג - שתי יחידות כבודה במשקל כולל של 20 ק"ג בעסקים, שתי יחידות כבודה במשקל כולל של 24 ק"ג בראשונה.

עם זאת, חשוב לציין כי עליכם לארוז את כלי הנגינה/ציוד מוזיקלי כהלכה ובצורה שתמנע נזק אפשרי - ייתכן והוא יישלח לבטן המטוס במקרים מסוימים, גם אם יעמוד בתנאים שצוינו לעיל. אם כלי הנגינה/ציוד מוזיקלי חורג מהכבודה המותרת, הוא יטופל על פי חוקי הכבודה הרגילים - או שייחשב כיחידת כבודה שנשלחת לבטן המטוס או ככבודה עודפת.

כלי נגינה/ציוד מוזיקלי שנשלח אל בטן המטוס

במקרה שלא ניתן להטיס את כלי הנגינה/הציוד המוזיקלי ככבודת יד, חלים עליו חוקי הכבודה הרגילים. עליכם לארוז את כלי הנגינה היטב, בצורה שתגן עליו מנזק במהלך הטיסה.

ניתן לשלוח כלי נגינה/ציוד מוזיקלי ככבודה רגילה, בתנאי שהוא עומד בתנאי הכבודה הרגילים - זכאות (יחידה אחת למחלקת תיירים, שתיים לעסקים ושלוש לראשונה), מידות (אינן עולות על סך של 158 ס"מ) ומשקל (23 ק"ג למחלקת תיירים, 32 ק"ג לעסקים וראשונה). אם כלי הנגינה/הציוד המוזיקלי אינו עומד בתנאים אלו, הוא יטופל בהתאם לתנאי הכבודה העודפת.