FLY CARD

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​FLY CARD הופך את הקניות שלך לטיסות

בכל קנייה יומיומית בכרטיס האשראי FLY CARD צוברים נקודות הנוסע המתמיד ומתקרבים לכרטיס טיסה בונוס באל על.  

​ 250 ₪​ = 1 נקודת הנוסע המתמיד

​​​מתנת הצטרפות שתקרב אתכם לטיסה הבאה שלכם

 ​


​מצטרפים אונליין לכרטיס האשראי FLY CARD ​
ומקבלים 100 נקודות הנוסע המתמיד ​מתנה. הצטרפתם באמצעות נציג טלפוני? קבלו 50 נקודות הנוסע המתמיד מתנה*.

​ ה​​צ​​​​​ט​​​​​​ר​​פ​​​ו ​​עכשיו

או חייגו: 6311*         ​

 

* 100 או 50 נקודות הנוסע המתמיד מתנה יוענקו לאחר אתחול הכרטיס וצבירה של נקודה אחת במועדון​

​קונים, צוברים יותר וממריאים!  
רוצים לצבור יותר נקודות הנוסע המתמיד? קונים במגוון רשתות נבחרות וצוברים נקודות נוספות* בכל קנייה עם כרטיס האשראי FLY CARD 

בית העסקסכום הקנייהכמה צוברים
ACE50​​​ ₪​​​​​​​​​​​​​​1 נקודת הנוסע המתמיד
AUTODEPOT 50 ₪
צומת ספרים​70​​​ ₪
שקם אלקטריק​ 80​​​ ₪
אלקטרה מזגנים שיווק ישיר
80 ₪​​​
מחסני חשמל250 ₪
*מחזיקי FLY CARD PREMIUM של לאומי אינם זכאים לצבירה נוספת. לא ​כולל רכישה סיטונאית. הצבירה הנוספת תינתן ​עבור רכישות המתבצעות בסניפי הרשת בלבד​​

שימו לב: ב-2.9.2019 הסתיים שיתוף הפעולה עם מועדון YOU למחזיקי כרטיס האשראי FLY CARD  ו-FLY CARD PREMIUM, ובכלל זה צבירת מואצת של נקודות הנוסע המתמיד, בגין רכישות שבוצעו באמצעות כרטיסי FLY CARD ברשתות מועדון YOU (מגה, מגה בעיר, מגה באינטרנט, דור אלון, רשתות אלונית ו-am:pm). החל ממועד זה לא ניתן להנפיק המחאות זיכוי למימוש נקודות אשר נצברו במועדון הנוסע המתמיד ברשתות אלו, אך מובהר כי ניתן יהיה לממש המחאת זיכוי שהונפקה לפני מועד זה, עד למועד פקיעת תוקפה.​
באפשרותכם להמשיך ליהנות מכ​לל ההטבות המוענקות לכם בגין החזקת כרטיס אשראי FLY CARD  והשימוש בו, וזאת גם לאחר ה-1.9.19.​
למידע על צבירת הנקודות במסגרת שיתוף הפעולה שהי​ה בתוקף עד 1.9.19>

מידע כללי על הכרטיס

דמי כרטיס חודשיים: 19.90 ₪
FLY CARD מונפק על ידי Diners Club לבעלי חשבון בנק ישראלי

סוג הכרטיס: Diners Club  פלטינום חוץ בנקאי
*לבעלי חשבון בנק ישראלי
**לקוחות דיסקונט, הבינלאומי, ​מזרחי טפחות, אוצר החייל, יהב​ יכולים להנפיק גם כרטיס בנקאי​

רוצים לקבל פרטים נוספים על הכרטיס? ​חייגו: 6311*

+ מידע ותנאים נוספים
 1. לקוחות שהנפיקו כרטיס FLY CARD של Diners Club יוכלו להנפיק כרטיס אשראי FLY CARD נוסף מסוג MasterCard ללא עלות. יחס ההמרה בכרטיס Master Card הוא 500 ₪ = 1 נקודת הנוסע המתמיד. מידע נוסף בתקנון FLY CARD המפורסם באתר Diners Club
 2.  מונפק לבעלי אזרחות ישראלית ובעלי חשבון בנק בישראל. התנאים המלאים והמחייבים במסמכי ההצטרפות. בכפוף ההטבות ולתקנון הנוסע המתמיד והתנאים הנלווים לכרטיס האשראי ובכפוף לאישור Diners Club ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
 3. צבירת נקודות בהתאם למפורט בתקנון הנוסע המתמיד
 4. נקודות הנוסע המתמיד שהומרו מכרטיס האשראי יהיו בתוקף ל-3 שנים

 5. בעסקאות במוסדות המדינה וחברת החשמל וחברת הדואר נצברות נקודות נקודת בכרטיס FLY CARD ביחס המרה של 500 ₪ = 1 נקודות הנוסע המתמיד. הצבירה בגין מוסדות המדינה תוגבל עד לסכום של 30,000 ₪ בחודש. מחזיקי כרטיס שצברו מעל ל-1,300 נקודות בסיס (נקודות עבור כל טיסה באל על כפי שייקבע ע"י אל על ​- המשמשות לקביעת מעמד חבר ולכניסה לרשימת שדרוגים ברגע האחרון( ב 12 החודשים שקדמו לקבלת המעמד הנוכחי, יהיו זכאים לצבור נקודות גם במידה וסכום התשלום למוסדות הממשלתיים יעלה על 30,000 ₪ בחודש. הבדיקה לעניין העמידה בתנאי זה תתבצע אחת לרבעון קלנדרי.
 6. בכפוף לתקנון FLY CARD המופיע באתר dine​rs.c​o.il
 7. התנאים המלאים והמחייבים במסמכי ההצטרפות
 8. החברות רשאיות לשנות את התנאים, לרבות יחס ההמרה, בכל עת. צבירת נקודות לפי יחס ההמרה הרגיל בכרטיס האשראי תמשיך ללא כל שינוי ובהתאם לתקנון
 9. נקודות מואצות פלוס יינתנו החל מ-31.12.2014 באופן רטרואקטיבי
 10. לא ינתנו נקודות בגין קנייה סיטונאית
 11. אין כפל הנחות
 12. בהתאם לתנאי השת"פ ​עם אלקטרה
 13. בהתאם לתנאי השת"פ עם אייס ואוטודיפו​
 14. בהתאם לתנאי השת"פ עם צומת ספרים​​