חבילות כדורגל מנצחות!

לצפות בקבוצות הטובות בעולם - באצטדיונים הטובים בעולם. היכונו לחוויה בלתי נשכחת
החל מ-
629
$
לצפייה בתנאי המבצע
x
לצפייה בתנאי המבצע
פורסם בתאריך: 09/09/2018

​​​​​

 1. החבילה כוללת: טיסה + מלון ברמת אירוח החל מ-3* (ארוחות בהתאם לבסיס האירוח של המלון הנבחר) + כרטיס למשחק הכדורגל. המחיר הינו לאדם בחדר זוגי.
 2. הכרטיסים הינם בישיבה לפי המצוין בהזמנה.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אופן משלוח הכרטיסים בהתאם לשיקול דעתה. 
 4. המבצע תקף ליציאות לפני תאריך האירוע בטיסות נבחרות ובמועדים נבחרים, בכפוף לזמינות מושבים, או עד גמר המלאי, המוקדם מבין השניים. 
 5. המבצע תקף להזמנות חדשות בלבד. 
 6. במקרה של שינוי מועד טיסת היציאה ביוזמת הנוסע או מי מטעמו, למועד שלאחר תאריך האירוע, לא יהיה הנוסע זכאי לקבלת ההטבה. 
 7. על כרטיס הטיסה יחולו תנאי הכרטיס ממשפחת Lite, לפרטים מלאים אודות כרטיס הטיסה, לחץ כאן. 
 8. במידה והלקוח יבחר לשנות את מניין הלילות, יש ליצור קשר טלפוני עם מוקד אל על תיירות בטלפון:
 9.  03-5066506
 10. מחירי הטיסה כוללים מיסים ותוספות. על אף האמור, מיסי הנמל עשויים להשתנות בהתאם להחלטת השלטונות במדינות השונות ועקב הפרשים בשערי החליפין. המחיר הקובע הינו המחיר במועד הכרטוס. 
 11. בכפוף להוראות כל דין, ביטול ההזמנה לאחר הכרטוס, אם אפשרי לפי תנאי הכרטיס, יחויב בתשלום לפי תנאי הכרטיס. 
 12. כפוף לזמינות כרטיסים למשחק בעת ביצוע ההזמנה בפועל. 
 13. יש להבהיר כי המחיר הנקוב המופיע על גבי כרטיס האירוע, אינו משקף את מחיר הכרטיס בפועל. המחירים המופיעים על גבי הכרטיס אינם רלוונטיים ללקוחות הסופיים אלא מיועדים למכירות המתבצעות על ידי ספקים.
 14. אספקת הכרטיסים לאירוע תתבצע עד כשבועיים לפני מועד האירוע  - ובמקרים מיוחדים במשלוח למלון ביום האירוע עד השעה 14:00
 15. המבצע לטיסות המבוצעות על ידי אל על בלבד, ואינו תקף ביחס לטיסות קוד שייר, אף אם הן מבוצעות באמצעות אל על. 
 16. לא ניתן לקבל תמורה לכרטיס האירוע בכסף ו/או בזיכוי לטיסות ו/או בשירותים אחרים. 
 17. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ביחס ל"עסקת מכר מרחוק", כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ביטול העסקה יתאפשר תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, אך לא פחות משבעה ימי עבודה לפני מועד תחילת הנסיעה (הטיסה הראשונה המפורטת בכרטיס הטיסה/בשובר אישור ההזמנה). ביחס לעסקה שאינה "עסקת מכר מרחוק" כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, יחולו תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, אשר לפיהן ביטול העסקה יתאפשר תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, אך לא פחות מ-18 ימי עבודה לפני מועד תחילת הנסיעה (הטיסה הראשונה המפורטת בכרטיס הטיסה / בשובר אישור ההזמנה). האמור לא יחול על שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל, לרבות טיסות המשך לטיסות שיצאו מישראל הניתנות באמצעות חברת תעופה אחרת וחבילות נופש מחוץ לישראל, אשר ביחס אליהם נמסרו לנוסע תנאי הביטול של ספק השירות בטרם ביצוע העסקה.על ביטול העסקה כאמור לעיל להתבצע בע"פ או בכתב– באמצעות דואר אלקטרוני (email) או פקס, ישירות מול הגורם אשר ממנו נרכש כרטיס הטיסה. בהתקיים תנאים אלה, ביטול הכרטיס יהיה כרוך בדמי ביטול בסך השווה ל- 5% מהמחיר הכולל של הכרטיס או 100 ₪ - הנמוך מביניהם. בכל מקרה אחר, ובכפוף להוראות כל דין, יחוייב המזמין בהתאם למדיניות הביטולים של אל על, בכפוף לתנאי הכרטיס. כביטול ההזמנה לצורך האמור לעיל ייחשב גם אי מימוש שירותי התובלה האווירית המוזמנים, במלואם או בחלקם, מכל סיבה שהיא. 
 18. בכפוף להוראות כל דין, כרטיס הטיסה אינו מאפשר שינויים וביטולים ואינו כולל כבודה והושבה. לא יינתן החזר כלשהו בגין כרטיס שלא נוצל במלואו או בחלקו. סכום ששולם עבור הזמנה שבוטלה לא ישמש כזיכוי עבור הזמנות עתידיות.
 19. בכפוף לכל דין, מחיר שרותי הקרקע (המלון) לא יוחזר ללקוח במידה וספק השרות איננו מאפשר זאת.
 20. אין כפל הנחות ומבצעים. 
 21. ביחס לטיסות אל על יחולו תנאי התובלה הכלליים של אל על, המפורטים באתר אל על באינטרנט. 
 22. מובהר בזאת, כי מכירת הכרטיסים לתובלה בטיסות של מובילים אוויריים אחרים מתבצעת על ידי אל על כנציגת אותם מובילים בלבד. אל על לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לטיסות אשר אינן מבוצעות בפועל על ידיה, ומלוא האחריות בנוגע לטיסות אלה, על כל הכרוך בהן והנובע מהן, תוטל על המוביל האווירי בפועל. 
 23. אל על רשאית להפסיק את המבצע או לשנות את תנאיו בכל עת וללא התראה מוקדמת. 
 24. ט.ל.ח. 

​הכדור הוא עגול ואתם מוזמנים ליהנות מכל העולמות ובגדול!

הכינו את הצעיף או החולצה של הקבוצה האהובה, כי יש לנו בשבילכם חבילות כדורגל מדהימות, הכוללות טיסה, מלון וכרטיס למשחק כדורגל שווה. 

מספר הכרטיסים מוגבל - הקדימו להזמין!

המחיר הינו לאדם בחדר זוגי.
כרטיס הטיסה במסגרת החבילה הינו מסוג Lite ואינו כולל בחירת מושב ושליחת מזוודה לבטן המטוס.

למוקד ההזמנות ושרות לקוחות: 03-5066506, שעות פעילות המוקד: ימים א'-ה' 08:30-18:00 ,יום ו' 08:30-13:00. 

​​​