מחלקת תיירים לאורלנדו

החל מ-
1399
$
לצפייה בתנאי המבצע
x
לצפייה בתנאי המבצע
פורסם בתאריך: 07/02/2019

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 1. בפנייתך אל מוקד המכירה הישירה של אל על, יש לציין קוד 639​
 2. מחיר מחלקת תיירים לאורלנדו תקף למכירה וליציאות עד 20.8.19 או עד גמר המלאי, ליציאות בתאריכים: 2.7.19-20.8.19, לטיסות היוצאות מישראל בלבד.
 3. המחירים המפורסמים במחלקת תיירים תקפים למחלקה U לפי זמינות ותנאי המחלקה, מינימום שהייה ביעד - שבת, מקסימום שהייה ביעד - עד שלושה חודשים
 4. ​בטיסות לאורלנדו ימכרו כרטיסים רק למחלקת עסקים ותיירים.
 5. המחירים כוללים מסים ותוספות. על אף האמור, מסי הנמל עשויים להשתנות בהתאם להחלטת השלטונות. כמו כן, ייתכנו שינויים במחירים בגין הפרשי שער חליפין. המחיר הקובע הינו המחיר במועד הכרטוס.
 6. בכפוף להוראות כל דין, ביטול הכרטיס ו/או שינויו לאחר הנפקתו כרוך בתשלום לפי תנאי הכרטיס
 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ביחס ל"עסקת מכר מרחוק", כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981(להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ביטול העסקה יתאפשר תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, אך לא פחות משבעה ימי עבודה לפני מועד תחילת הנסיעה (הטיסה הראשונה המפורטת בכרטיס הטיסה/בשובר אישור ההזמנה). ביחס לעסקה שאינה "עסקת מכר מרחוק" כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, יחולו תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, אשר לפיהן ביטול העסקה יתאפשר תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, אך לא פחות מ-14 ימי עבודה לפני מועד תחילת הנסיעה (הטיסה הראשונה המפורטת בכרטיס הטיסה/בשובר אישור ההזמנה). האמור לא יחול על שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל, לרבות טיסות המשך לטיסות שיצאו מישראל הניתנות באמצעות חברת תעופה אחרת וחבילות נופש מחוץ לישראל, אשר ביחס אליהם נמסרו לנוסע תנאי הביטול של ספק השירות בטרם ביצוע העסקה. על ביטול העסקה כאמור לעיל להתבצע בע"פ  או בכתב – באמצעות דואר אלקטרוני (email) או פקס, ישירות מול הגורם אשר ממנו נרכש כרטיס הטיסה. בהתקיים תנאים אלה, ביטול הכרטיס יהיה כרוך בדמי ביטול בסך השווה ל-5% מהמחיר הכולל של הכרטיס או 100 ₪ - הנמוך מביניהם. בכל מקרה אחר, ובכפוף להוראות כל דין, יחוייב המזמין בהתאם למדיניות הביטולים של אל על, בכפוף לתנאי הכרטיס. כביטול ההזמנה לצורך האמור לעיל ייחשב גם אי מימוש שירותי התובלה האווירית המוזמנים, במלואם או בחלקם, מכל סיבה שהיא.
 8. בכפוף להוראות כל דין, לא יינתן החזר כלשהו בגין כרטיס שלא נוצל במלואו או בחלקו. סכום ששולם עבור הזמנה שבוטלה לא ישמש כזיכוי עבור הזמנות עתידיות.
 9. המחירים עשויים להשתנות במקרה של שילוב יעדים.
 10. אין כפל הנחות ומבצעים.
 11. תקף בתאריכים בטיסות נבחרות ובמועדים נבחרים, בכפוף לזמינות מושבים, או עד גמר המלאי, המוקדם מבין השניים.
 12. נוסעים המזמינים באמצעות מוקד המכירה הישירה ישלמו דמי טיפול נוספים בסך $15 לכרטיס.
 13. ביחס לטיסות אל על יחולו תנאי התובלה הכלליים של אל על, המפורטים באתר אל על באינטרנט.
 14. מובהר בזאת, כי מכירת הכרטיסים לתובלה בטיסות של מובילים אוויריים אחרים מתבצעת על ידי אל על כנציגת אותם מובילים בלבד. אל על לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לטיסות אשר אינן מבוצעות בפועל על ידיה, ומלוא האחריות בנוגע לטיסות אלה, על כל הכרוך בהן והנובע מהן, תוטל על המוביל האווירי בפועל.
 15. אל על רשאית להפסיק או לשנות את תנאי המחיר בכל עת וללא התראה מוקדמת.
 16. אל על רשאית לשנות את המועדים והמחירים בכפוף שיקול דעתה הבלעדי.
 17. ט.ל.ח ​


  תנאי מבצע כרטיס בונוס בטיסות לאורלנדו:
  1. המחירים במחלקת תיירים לאורלנדו תקפים למכירה בין: 13.2.19 – 17.2.19 ליציאות בין  2.7.19 - 20.8.19 לפי זמינות ותנאי מחלקת תיירים –E, מחלקת עסקים - X
  2. המחירים המצוינים הינם לטיסות הלוך ושוב במחלקת תיירים ועסקים ואינם כוללים מיסי נמל. המחיר הקובע הינו המחיר הנקבע בעת הכרטוס. לקבלת מידע יש לפנות למרכז ההזמנות של אל על בטלפון: 03-9771111
  3. ניתן להנפיק כרטיס בונוס במסגרת באמצעות אתר אל על, מוקד המכירה הישירה של אל על או אצל סוכני הנסיעות
  4. ביצוע הזמנות באמצעות המרכז הטלפוני בטלפון: 2250* או 03-9771111, כרוך בדמי טיפול בסך 15 $. חברי טופ פלטינה פטורים מתשלום. ביצוע הזמנות גם באתר אל על, במוקד המכירה, אצל כל משרדי הנסיעות ובחנויות אל על בירושלים ובבאר שבע 
  5. מחירי כרטיסי בונוס לכיוון אחד יהוו מחצית מהנקודות הנדרשות לכרטיסי בונוס הלוך ושוב.
  6. במסגרת המבצע ניתן לגלם תוספת מזומן או חלק מתוספת המזומן בנקודות, בהתאם למפורט ברשומות מעלה.
  7. ניתן להשלים נקודות בכסף. מחיר נקודה הנרכשת להשלמה הוא $1
  8. ניתן לשלב יעדים. מרכיב התשלום הגבוה והתנאים המחמירים קובעים.
  9. מחירי המחירון לכרטיסי הבונוס ניתן למצוא כאן>
  10. ביחס ל"עסקת מכר מרחוק" (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") - ביטול העסקה יתאפשר תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, אך לא פחות מ-7 ימי עבודה לפני מועד תחילת הנסיעה (הטיסה הראשונה המפורטת בכרטיס הטיסה/בשובר אישור ההזמנה).
  11. ביחס לעסקה שאינה "עסקת מכר מרחוק" כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, יחולו תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, אשר לפיהן ביטול העסקה יתאפשר תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, אך לא פחות מ-14 ימי עבודה לפני מועד תחילת הנסיעה (הטיסה הראשונה המפורטת בכרטיס הטיסה/ בשובר אישור ההזמנה). האמור לא יחול על שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל, לרבות טיסות המשך לטיסות שיצאו מישראל הניתנות באמצעות חברת תעופה אחרת וחבילות נופש מחוץ לישראל, אשר ביחס אליהם נמסרו לנוסע תנאי הביטול של ספק השירות בטרם ביצוע העסקה
  12. על ביטול העסקה כאמור לעיל להתבצע בכתב - באמצעות דואר אלקטרוני (Email) או פקס, ישירות מול הגורם אשר ממנו נרכש כרטיס הטיסה
  13. בהתקיים תנאים אלה, ביטול הכרטיס יהיה כרוך בדמי ביטול בסך השווה ל-5% מהמחיר הכולל של הכרטיס או 100 ₪ - הנמוך מביניהם
  14. בכל מקרה אחר ובכפוף להוראת כל דין, יחויב המזמין בהתאם למדיניות הביטולים של אל על בכפוף לתנאי הכרטיס. כביטול ההזמנה לצורך
  15. האמור לעיל ייחשב גם אי מימוש שירותי התובלה האווירית המוזמנים, במלואם או בחלקם, מכל סיבה שהיא
  16. תנאי ביטול ושינוי כרטיסי בונוס שנרכשו במסגרת מבצע יהיו בהתאם לתנאי כרטיסי הבונוס
  17. הכרטיסים תקפים לטיסות אל על (כולל טיסות קוד שייר לציריך) בלבד גם במקרים של ביטולי טיסות או שינויים שיעשו ע"י חברת אל על
  18. מספר המקומות מוגבל. המספר המזערי של כרטיסי הטיסה המוצעים במסגרת המבצע: מחלקת תיירים – 40 לכיוון. מחלקת עסקים– 25 לכיוון. בכפוף לתנאי הכרטיס ולזמינות מושבים במחלקות הבונוס
  19. הצטרפות לכרטיסי FLY CARD: מחויב בדמי עלות חודשיים בכפוף לאישור המנפיק ולתנאי ההצטרפות לכרטיסי האשראי. כרטיס FLY CARD PREMIUM הינו בנקאי והנפקתו בכפוף לאישור הבנקים וחברות האשראי ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי
  20. ביחס לטיסות אל על יחולו תנאי התובלה הכלליים של אל על, המפורטים באתר אל על באינטרנט
  21. אל על רשאית להפסיק את המבצע או לשנות את תנאיו בכל עת וללא התראה מוקדמת
  22. בכפוף לתנאי המבצע, לתקנון מועדון הנוסע המתמיד וכלליו המפורסמים באתר אל על
  23. ט.ל.ח


  תנאי כרטיס בשיטת CASH&POINTS במחיר מוזל
  1. אורלנדו במחלקת תיירים, להזמנות וכרטוס: 13.2.19 – 17.2.19, ליציאות בין 2.7.19 - 20.8.19​
  2. למימוש ההטבה יש צורך ביתרה של מינימום 100 נקודות בחשבון הנוסע המתמיד, במקום 200 נקודות
  3. הזמנות בא​תר האינטרנט של אל על או אצל סוכני הנסיעות
  4. איך מזמינים כרטיס טיסה בשיטת CAS​H&POINTS באתר אל על? 
  -באתר אל על, תחת לשונית: "הזמינו טיסה בנקודות", בוחרים כרטיס טיסה CASH&POINTS
  -לאחר בחירת יעד ותאריך טיסה לוחצים על חיפוש ומזדהים כחברי מועדון
  -מזינים במחשבון את כמות הנקודות הרצויה למימוש (המחשבון יציג את גובה ההנחה בדולרים בתמורה לכמות הנקודות שבחרתם)
  -מזמינים כרטיס טיסה בשיטת כסף ונקודות ו...אתם בדרך לחופשה הבאה שלכם
  5. תנאים למימוש כרטיס טיסה CASH&POINTS מפורטים בתהליך רכישת הכרטיס באתר האינטרנט. אנו ממליצים לקרוא היטב את תנאי השינוי והביטול של הכרטיס בעת הרכישה
  6. לשינויים וביטולים בהתאם לחוקי הכרטיס הנרכש ותנאיו יש לפנות למרכז הטלפוני בטלפון:03-9771111
  7. כרטיס טיסה CASH&POINTS לא תקף בהזמנה קבוצתית הכוללת יותר מתשעה נוסעים בהזמנה
  8. להזמנות המשלבות תינוק - ניתן לבצע באתר אל על הזמנה עבור מבוגר/ים ובסיומה ליצור קשר עם מוקד השירות הטלפוני של אל על בטלפון 2250* או 03-9771111 לביצוע הזמנה עבור התינוק
  9. כפוף למינימום נקודות בחשבון החבר על פי יעד ומחלקת השירות. ההטבה לא תוצע לחברי הנוסע המתמיד שאינם עומדים במינימום הנדרש: מינימום 100 נקודות ליעד אורלנדו
  10. לא ניתן לשלב יעדים.
  11. תקף על טיסות אל על בלבד. לא תקף בטיסות סאן דור או Code Share ולא ניתן להעביר את הכרטיס לחברות זרות
  12. המבצע חל רק על מחלקת תיירים
  13. כרטיסים אלה מזכים את הרוכשים אותם בחלק מכמות הנקודות הנצברת בגין כרטיס משלם מלא, בתעריף המחלקה הרלוונטית. הנקודות הנצברות הינן מסוג "נקודות בסיס"
  14. אל על שומרת את הזכות לקבוע את היעדים והתקופות שבהן הטבה זו תוצע. ייתכנו מועדים ויעדים שבהם ההטבה לא תהיה זמינה
  15. בכפוף לתקנון מועדון הנוסע המתמיד ולתנאיו המפורסמים באתר אל על​

​טיסות ישירות לאורלנדו בקיץ , ליציאות בתאריכים 2.7.19-20.8.19 בלבד​

לצפייה בזמני המראות ונחיתות >>​​​​​