מחלקת הפרימיום במטוסי הדרימליינר

החל מ-
899
$
לצפייה בתנאי המחיר
x
לצפייה בתנאי המחיר
פורסם בתאריך: 17/10/2018
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​בפנייתך אל מוקד המכירה הישירה של אל על, יש לציין קוד  631.המחירים ליעדי צפון אמריקה תקפים ליציאות בהתאם לתאריך המצוין או עד גמר המלאי. המחירים ללונדון ופריז תקפים למכירה וליציאות עד 30.12.19 או עד גמר המלאי.​​ יעדי צפון אמריקה: מינימום שהייה - שבת, מקסימום שהייה - 3 חודשים. יעדי אירופה: מינימום שהייה -שבת/ראשון, מקסימום שהייה - שנה. הונג קונג: מקסימום שהייה - ​שנה.ייתכנו שינויים בתצורות המטוסים משיקולים מבצעיים ועל כן ייתכן שהמחלקה לא תהיה זמינה במטוס החלופי.​​המחירים כוללים מסים ותוספות, עד גמר המלאי. על אף האמור, מסי הנמל עשויים להשתנות בהתאם להחלטת השלטונות. כמו כן ייתכנו שינויים במחירים בגין הפרשי שער חליפין. המחיר הקובע הינו המחיר במועד הכרטוס.בכפוף להוראות כל דין, ביטול הכרטיס ו/או שינויו לאחר הנפקתו כרוך בתשלום לפי תנאי הכרטיס.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ביחס ל"עסקת מכר מרחוק", כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981(להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ביטול העסקה יתאפשר תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, אך לא פחות משבעה ימי עבודה לפני מועד תחילת הנסיעה (הטיסה הראשונה המפורטת בכרטיס הטיסה/בשובר אישור ההזמנה). ביחס לעסקה שאינה "עסקת מכר מרחוק" כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, יחולו תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, אשר לפיהן ביטול העסקה יתאפשר תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, אך לא פחות מ-14 ימי עבודה לפני מועד תחילת הנסיעה (הטיסה הראשונה המפורטת בכרטיס הטיסה / בשובר אישור ההזמנה). האמור לא יחול על שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל, לרבות טיסות המשך לטיסות שיצאו מישראל הניתנות באמצעות חברת תעופה אחרת וחבילות נופש מחוץ לישראל, אשר ביחס אליהם נמסרו לנוסע תנאי הביטול של ספק השירות בטרם ביצוע העסקה. על ביטול העסקה כאמור לעיל להתבצע בע"פ או בכתב – באמצעות דואר אלקטרוני (email) או פקס, ישירות מול הגורם אשר ממנו נרכש כרטיס הטיסה. בהתקיים תנאים אלה, ביטול הכרטיס יהיה כרוך בדמי ביטול בסך השווה ל-5% מהמחיר הכולל של הכרטיס או 100 ₪ - הנמוך מביניהם. בכל מקרה אחר, ובכפוף להוראות כל דין, יחויב המזמין בהתאם למדיניות הביטולים של אל על, בכפוף לתנאי הכרטיס. כביטול ההזמנה לצורך האמור לעיל ייחשב גם אי מימוש שירותי התובלה האווירית המוזמנים, במלואם או בחלקם, מכל סיבה שהיא.
 • בכפוף להוראות כל דין, לא יינתן החזר כלשהו בגין כרטיס שלא נוצל במלואו או בחלקו. סכום ששולם עבור הזמנה שבוטלה לא ישמש כזיכוי עבור הזמנות עתידיות.
 • המחירים עשויים להשתנות במקרה של שילוב יעדים. 
 • אין כפל הנחות ומבצעים.
 • נוסעים המזמינים באמצעות מוקד המכירה הישירה ישלמו דמי טיפול נוספים בסך של $15.
 • ביחס לטיסות אל על יחולו תנאי התובלה הכלליים של אל על, המפורטים באתר אל על באינטרנט.
 • תקף בתאריכים בטיסות נבחרות ובמועדים נבחרים, בכפוף לזמינות מוש​בים, או עד גמר המלאי, המוקדם מבין השניים.
 • אל על רשאית לשנות את המועדים והמחירים בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
 • מובהר בזאת, כי מכירת הכרטיסים לתובלה בטיסות של מובילים אוויריים אחרים מתבצעת על ידי אל על כנציגת אותם מובילים בלבד. אל על לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לטיסות אשר אינן מבוצעות בפועל על ידיה, ומלוא האחריות בנוגע לטיסות אלה, על כל הכרוך בהן והנובע מהן, תוטל על המוביל האווירי בפועל.
 • אל על רשאית להפסיק או לשנות את תנאי המחיר בכל עת וללא התראה מוקדמת.
 • ט.ל.ח.​
 • ​ 

  • מחלקה נפרדת לתחושת פרטיות ואינטימיות​

  • ​מושבים מרווחים ושירות יוקרתי ומפנק

  • ​מערכת בידור אישית מתקדמת

  • ​בידוק בדלפק ייעודי בשדה התעופה   

  להצעות מיוחדות לחברי מועדון>>

  ​​