אל על Upgrade - תנאים ומידע

 

אל על Upgrade: מציעים, משדרגים, טסים

תקנון ותנאי שימוש במוצר אל על Upgrade
 1. התנאים המפורטים להלן יחולו על הגשת הצעה לשדרוג הכרטיס המקורי שנרכש על ידך במחלקת תיירים למחלקת עסקים בטיסה של חברת אל על

 2. מובהר בזאת, כי סכום ההצעה אשר יסופק על ידי מגיש ההצעה עבור שדרוג כרטיס הטיסה מהווה תוספת למחיר כרטיס הטיסה אשר מגיש ההצעה רכש טרם הגשת הצעתו
 3. על מגיש ההצעה להיות בגיר על פי חוק
 4. מובהר בזאת, כי הזכאות לשדרוג הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה
 5. אל על שומרת לעצמה את הזכות לקבל/לא לקבל את ההצעה לשדרוג בטיסות מסוימות על פי מספר קריטריונים שיוגדרו על ידי אל על ויעודכנו מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של אל על, כגון: מצב טיסה, גובה ההצעה ועוד
 6. אל על תודיע לנוסע באמצעות הדוא"ל כ-30 שעות לפני הטיסה, ובמקרה של ימי מנוחה - כ-48 שעות לפני מועד הטיסה, האם הצעתו התקבלה/לא התקבלה
 7. המציע רשאי לשנות או לבטל את הצעת השדרוג שלו עד 72 שעות לפני מועד הטיסה, באמצעות קישור מהודעת אישור ההזמנה שקיבל בדואר האלקטרוני או באמצעות ממשק אל על Upgrade הזמין בעמוד הבית של אתר אל על
 8. בטווח הזמן של 72 שעות לפני מועד הטיסה ועד למועד הטיסה לא ניתן יהיה לבטל או לשנות את הצעת השדרוג, וכל שינוי יגרור חיוב מלא בגין הסכום שהוצע לשדרוג כדמי ביטול
 9. יובהר כי במקרה של ביטול השדרוג על ידי אל על מסיבות ואילוצים שונים הקשורים באל על בלבד, יוחזר הנוסע למעמדו המקורי בהתאם להזמנתו, ויהיה זכאי להחזר כספי מלא באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שחויב בגין הסכום שהוצע לשדרוג ולמקום הושבה מחדש בטיסה במחלקת תיירים, בהתאם למושבים הפנויים באותה עת (מובהר כי אין ודאות כי יישמר המושב המקורי)
 10. יובהר כי במקרה בו הנוסע מבטל את הטיסה או משנה את הטיסה לאחר שהשדרוג אושר, לא יהיה הנוסע זכאי להחזר כספי בגין השדרוג ולא ניתן יהיה להעביר את זכאותו לשדרוג לטיסה במועד אחר או לאדם אחר
 11. יובהר כי במקרה בו אל על תקבל את ההצעה לשדרוג של הנוסע, רק אז יחוייב כרטיס האשראי בסכום שהוצע על ידיו לשדרוג. פרטי השדרוג שאושר יעודכנו בהזמנת הלקוח (PNR). אל על איננה מתחייבת למקום הושבה מיוחד במחלקת עסקים. מקום ההושבה ייקבע לאחר אישור השדרוג על בסיס המקומות הפנויים במחלקת עסקים באותה עת
 12. במקרה שהוזמנה ארוחה מיוחדת במסגרת ההזמנה המקורית, תעבור הבקשה גם לשדרוג למחלקת עסקים
 13. במקרה של קבלת ההצעה לשדרוג, יישארו תנאי כרטיס הטיסה בהתאם לתנאי המחלקה המקורית של הכרטיס לפני השדרוג, לרבות תנאי מינימום/מקסימום שהייה, ביטול ושינוי. הזיכוי בנקודות מועדון יהיה אף הוא בהתאם למחלקה המקורית ולא מחלקת השדרוג
 14. במקרה של קבלת הצעה לשדרוג, יהיה הנוסע זכאי להטבות לנוסעים במחלקת עסקים, ובכלל זה:
  • בידוק בדלפקים עסקיים
  • כבודת יד ומטען אישי - פרטים בקישור המצ"ב
  • אירוח בטרקלין העסקים בשדה התעופה*
  • אירוח ושירות בטיסה במחלקת עסקים.
  * בשדות התעופה שקיים בהם טרקלין
 15. אל על שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים הנ"ל בכל עת על פי שיקול דעתה. הודעה על שינוי תנאי מהותי תימסר בדוא"ל לכל הרשומים לשירות בעת ביצוע השינוי